Ďakujeme za vašu rezerváciu stola v reštaurácii LeTorri.

Vaša rezervácia bude záväzná až po jej potvrdení.